bart@vomw.nl

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Privacy- en cookiebeleid

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Vught aan de Gruttolaan 17. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 06 41335974 of per e-mail via bart@vomw.nl.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het doen van een aanvraag. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen. 

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om? 

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem, waarin wij uw persoonsgegevens opslaan, voldoende beveiligd is.  

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons daarbij ook aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren. 

Deel ik uw persoonsgegevens met derden? 

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen? 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Verstegen Online Marketing en Webdevelopment een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kunt u een e-mail sturen naar bart@vomw.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan: Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, Inzageverzoek persoonsgegevens, Gruttolaan 17, 5262 ZG Vught.

Klachten toezichthouder 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over dit privacyreglement 

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2024.  

 

Cookieverklaring 

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment 

Op onze website worden cookies gebruikt om conversies, bezoekersaantallen en gedrag inzichtelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In deze cookieverklaring leest u welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe u cookies kunt uitschakelen.  

Welke soorten cookies gebruiken wij? 

Wij gebruiken: 

  • Technische of functionele cookies; 
  • Analytische cookies;   

Technische en/of Functionele cookies 

Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Dankzij deze cookies worden de door u gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u later onze website nog eens bezoekt, kunnen de ingevoerde gegevens eenvoudig worden opgehaald waardoor u weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder heeft ingesteld.   

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw eigen gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website.  

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment maakt gebruik van de analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers op onze website vertonen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle informatie die wij via Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en is dus niet naar u te herleiden naar. Voor meer informatie over wat Google precies met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaring kan namelijk regelmatig wijzigen. 

Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen? 

U kunt zelf kiezen of u cookies wel of niet accepteert. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u cookies niet accepteert, bestaat de kans dat u niet volledig gebruik kan maken van de website. 

Hoe kan ik cookies verwijderen? 

De meeste cookies verlopen na enige tijd en registreren dan geen gegevens meer van uw bezoek aan de website. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Dit kan in uw browser. Ook kunt u in de instellingen van uw browser aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Hoe u de instellingen aanpast, verschilt per browser Bekijk hiervoor de helpfunctie van uw browser.  

Websites van derden 

Het kan zijn dat onze website een link naar een andere website bevat. Deze cookieverklaring en onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacy- en/of cookieverklaring van deze derden. 

Uw rechten 

Als u vragen heeft over de gegevens die wij van u verwerken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: bart@vomw.nl of door te bellen naar: 06 41335974 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur). U kunt ons verzoeken om: 

  • Inzage in de persoonsgegevens die wij hebben; 
  • Uitleg over wat wij doen met uw persoonsgegevens; 
  • Een correctie van eventuele fouten; 
  • Verwijdering van persoonsgegevens; 
  • Intrekking van de toestemming; 
  • Het overdragen van uw gegevens. 

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens. 

Wijziging cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is dan ook van belang om deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit document is laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2024.

Vragen?

Stuur me gerust een bericht.